Nájemní řád

  1. Pronajímatel poskytuje službu Gril Servisu spočívající v zapůjčení ( pronájmu ) cateringového vybavení ( grily, udírny, párty sety, stánky, výčepní zařízení, slunečníky ), dle aktuálního platného ceníku.
  2. Nájemce při podpisu předávacího protokolu – v den převzetí, uhradí v hotovosti nájemné + vratnou kauci dle aktuálního platného ceníku.
  3. Nájemce může být pouze osoba starší 18 let která se prokáže platným dokladem prokazující jeho totožnost.
  4. Nájemce podpisem předávacího protokolu potvrzuje, že vybavení přebral v plně funkčním stavu a byl proškolen k jejímu správnému užívání, obsluze a údržbě, zároveň za vypůjčené vybavení nese plnou zodpovědnost až do doby jeho vrácení pronajímateli.
  5. Nájemce se zavazuje vrátit zapůjčené vybavení pronajímateli ve stejném stavu jako při přebrání ( Gril - zbavený nečistot, výčepní zařízení povrchově čisté ), pokud tak nájemce neučiní, má pronajímatel právo naúčtovat smluvní pokutu ve výši 100,- Kč
  6. V případě poruchy vybavení je nájemce povinen neprodleně nahlásit specifikovanou poruchu na tel. číslo 731 516 407 nebo 734 599 946, pronajímatel je povinen na svoje náklady zajistit nájemci náhradní vybavení podobného typu.
  7. Nájemce je povinen vrátit zapůjčené vybavení v předem dohodnutý den a hodinu do vlastních rukou pronajímatele, za každý den prodlení je nájemce povinen zaplatit smluvní pokutu dle denního nájemného
  8. Ve chvíli vrácení vybavení je pronajímatel povinen vrátit nájemci vratnou kauci ( pokud nájemce vrátí vybavení znečištěné nebo nefunkční má pronajímatel právo použít vratnou kauci k úhradě smluvní pokuty nebo opravy vybavení ).

Pozn.:

Morávek GrilServis 2020 / by Media Heroes s.r.o.